Avlsmål

AvlsmålVår ambisjon er å avle sunne, friske og rasetypiske hunder med godt gemytt med ypperlige bruksegenskaper og stor arbeidslyst. I første rekke kommer helse og gemytt. Du har ikke glede av en pen hund dersom den kun er syk eller ikke fungerer i hverdagen dårlig gemyt.


Likevel er det viktig å beholde et funksjonelt eksteriør slik rasestandarden tilsier og som seriøse oppdrettere har gjort i tiår. Bruksegenskapene må for all del ikke glemmes. Tolleren er ikke en "minigolden" slik mange kanskje tror. Det er en hund med enorm arbeidskapasitet som egner seg til "alt", og den krever å bli brukt! En sofatoller på heltid er ikke en fornøyd toller.


Den perfekte hund finnes ikke, og vi vil nok heller aldri klare å avle den perfekte kombinasjon, men med bevisste mål, har vi noe å strekke oss mot.

Avlsmål


Vårt overordnede mål er å avle fram friske hunder hvor vi legger vekt på lav innavlsgrad, god mentalitet, stor arbeidslyst og ypperlige jaktegenskaper. Vår stammor Quickstep Foxy Nova vom Lech-Toller Nest er fremavlet nettopp med dette for øye og vi vil fortsette. i samme sporet. Vi ønsker å avle hunder som vil passe for jakt, bruks, lydighet, agility, spor, smeller og mye, mye mer, samtidig som det er viktig at hundene passer som familiehunder.

Hundene skal være aktive ute, og rolige innedørs, såfremt den har blitt aktivisert som en Toller trenger. Vi stiller også ut våre hunder for å få bekreftet at de er innenfor rasestandarden, noe vi også mener er viktig at våre valpekjøpere gjør for vårt videre oppdrett.


Fysisk helse


Som oppdrettere vil vi bestrebe oss på å utelukkende bruke fysisk og klinisk friske hunder i vårt oppdrett. Hunder som er frirøntget for HD og AD, samt at de er øyelyst innenfor 365 dager før paring. Videre vil vi DNA teste våre hunder for de sykdomme som kan forekomme hos Tollere og som er mulig å teste for. Dette for å sikre oss at vi unngår sykdommer som man ved å DNA kunne unngå. Vi vil vite hva vi har og ta valg ut ifra det og gjøre at for at vårt avkom er friske.


Vi kan aldri garantere at ikke noe uforutsigbart kan dukke opp på en eller flere av valpene, det er levende individer og som så kan sykdom forekomme. Selv den mest nøye planlegging kan dessverre ikke utelukke dette. Vi gransker både tispens og hannhundens linje og rådfører oss med flere erfarne oppdrettere for å lære og for å unngå feil. Noen sykdommer er både arvelige og miljøbetinget og i slike tilfeller er det ikke mulig å gardere seg. Men vi vil gjøre vårt yttereste for at vi avler friske hunder som vil ha lange gode liv i sine nye hjem. 


Man skal også være obs på at ikke se seg blind på alt det man kan teste for. Og dermed evt ekskludere en masse gode hunder som har mye å tilføre rasen. Tolleren er en liten rase med en liten genpool. Skulle vi velge bort alle hunder som er bærer av en sykdom ville vi være ille ute da genpoolen ville bli enda mere innsnevret. Vi vil til en hver tid følge RAS Raserådets avlsstrategi for rasen samt NKK´s  retningslinjer for oppdret og avl.


Mentalitet


Tolleren skal som voksen  være nysgjerrig, livlig og håndtere sine omgivelser på en trygg og god måte. En velfungerende hund skal fungere godt sammen med sin familie så vel som på jakt, konkurranser og på trening.


Arbeidslyst


Tolleren er en aktiv hund som trives og fungerer best om den får jobbe både med hode og kropp. Vi strever etter å avle frem hunder som har stor arbeidslyst, men det er også viktig at hundene har en ”av”-knapp og kan slappe av og nyte livet.


Eksteriør


Foreldredyrene som vil bli brukt i en kombinasjon vil ha deltatt på utstilling for å se til at de er innenfor rasestandarden.  At vi deltar på utstillinger er ikke bare for å vise frem hvor fin hund vi har. Det er viktig at vi blir bedømt av eksperter for å få vite om  at hunden er "godt skrudd sammen".


At den har tilstrekkelige vinkler foran og bak (slik at de ikke blir utsatt for belastningsskader), at pelsen er av riktig type (ikke for mye og ikke for lite), at pelsen har underull slik at hunden holder seg varm og tørr etter en svømmetur og at hunden beveger seg riktig også det for at ikke belastningsskader skal oppstå.


Med andre ord at hundene er rasetyspiske og funksjonelle.